top of page

VAD VÄLJER DU? UTVECKLING ELLER AVVECKLING?

Att utvecklas är ett aktivt val. Att inte utvecklas är också ett val och oavsett vad du väljer så får det konsekvenser.

Om inte du väljer utveckling och aktivt styr ditt liv och kalender så kommer någon annan att göra det. Och det enda du kan vara säker på är att det inte kommer att bli som du önskade dig. Fäst blicken mot horisonten och tro på dig själv. För om du själv inte gör det - vem ska då göra det?

Sätt upp dina mål och välj dina strategier. Prioritera och prioritera bort. Ta fullt ansvar för din situation, ditt beteende och ditt resultat. Ansvar innebär också att du har allt makt och möjlighet att förändra till ditt önskade läge.

Checklista vid förändringsarbete
1) Varför gör du förändringen?
2) Nuläge - Var är du idag?
3) Önskat läge – Vart ska du?
4) Strategi - Hur ska du ta dig dit?

bottom of page