IE2A6590_ny.jpg
UTBILDNINGAR

FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP.

Ett beteendevetenskapligt ledarskapsprogram för chefer och ledningsgrupper. 

 

Vad är egentligen nyckeln till ett ledarskap som bygger starka lag och tar fram det bästa hos varje enskild medarbetare? Vilka faktorer är avgörande för att skapa engagemang? Och hur fungerar det rent praktiskt i en tid när allt mer arbete sker på distans eller hemifrån? 

UTBILDNING

FramgångsrikT

LEDARSKAP.

Vem vänder sig utbildningen till? 

Chefer och ledningsgrupper.

 

Hur lång är utbildningen? 

5 utbildningsdagar under 20 veckor. Teori varvas med reflektionsövningar och workshops.

FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

Vad är syftet med utbildningen? 

1. Skapa en gemensam plattform där chefer och ledningsgrupp är överens om vad man är överens om – ser samma saker och jobbar i samma riktning.
 
2. Hur du får människor med dig istället för emot dig, hur du inspirerar människor, bygger starka team och utvecklar varje medarbetare till sitt bästa jag.
 
3. Utveckla chefsgruppen/ledningsgruppen till ett högeffektivt team som genom hållbara arbetssätt utvecklar organisationen och förbättrar dess resultat.
 

Det är kulturen som avgör huruvida företagets strategier blir verklighet eller inte – och det börjar hos cheferna. Därför utgör den beteendevetenskapliga aspekten av ledarskapet den röda tråden genom hela utbildning.

 
IE2A6328.jpg
FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

Testverktyg i utbildningen.

Beteendeprofilen IDI – Intepersonal Dynamics Inventory. 

GDQ – Group Development Questionnaire, som bygger på Susan Wheelans välkända IMGD (Integrated Model of Group Development).

Enskilda uppföljningssamtal 

För att utbildningsinsatsen ska ge maximal effekt genomförs enskilda samtal med ledningsgruppens deltagare efter första och tredje utbildningstillfället.

SAGT OM JOHAN

”Johan är ett fantastiskt bollplank i vår utvecklingsprocess. Hans energi, entusiasm och engagemang smittar av sig och han har ett genuint intresse av att få varje medarbetare att växa”

MIKAEL BOHMAN 

VD, Sparbanken Västra Mälardalen