top of page

20 SAKER SOM SKILJER BRA SÄLJARE FRÅN DÅLIGA SÄLJARE 

1) KUNDPERSPEKTIV 
Bra säljare bemöter kunderna som sina bästa vänner, hjälper dem med allt de behöver och inte bara det som de frågar efter, överträffar deras förväntningar och skapar kundmöten i världsklass. 

 

Dåliga säljare fokuserar på interna processer, ordermottagning och kränger för egen vinning. 

2) PERSONLIGT ANSVAR  
Bra säljare tar ett personligt ansvar för sina tankar, beteende och prestation. 

 

Dåliga säljare har alltid en mängd ursäkter till varför de inte lyckas. 

3) FOKUS PÅ LÖSNINGAR OCH MÖJLIGHETER
Bra säljare fokuserar på möjligheter, lösningar och på det han eller hon själv kan påverka. 


Dåliga säljare fokuserar på problem, hinder och på det han eller hon själv inte kan påverka. 

4) KLARA AFFÄRER  
Bra säljare berättar vilka affärer de har gjort och vilka de kommer att stänga i närtid. 


Dåliga säljare berättar alltid vad de har på gång, men av någon orsak rinner det alltid ut i sanden... 

5) RÄTT KUNDER OCH ARBETSUPPGIFTER
Bra säljare prioriterar de kunder och arbetsuppgifter som ger störst effekt och bäst affärer. 


Dåliga säljare prioriterar de kunder och arbetsuppgifter som är roligast. 

6) NÄTVERKSTRÄFFAR OCH AFFÄRSRELATIONER
Bra säljare använder nätverksträffar för att utveckla relationen med kunder och prospekts. 


Dåliga säljare använder nätverksträffar för att snacka med kompisar och kollegor. 

 

7) MENTAL NÄRVARO, LYSSNA OCH INTRESSERAD
Bra säljare är mentalt närvarande, lyssnar och är genuint intresserade. 

 

Dåliga säljare väntar på att kunden ska prata klart så säljaren kan börja prata om det han eller hon vill prata om. 

8)MÅNGA KUNDMÖTEN 
Bra säljare gör många kundmöten och ringer däremellan sina kunder för att kolla läget. 


Dåliga säljare gör få kundmöten och ringer sällan kunderna, för att de har så ”mycket annat” de behöver göra. 

9) VÄL FÖRBEREDD 
Bra säljare är extremt väl förberedda inför ett möte. 

 

Dåliga säljare tar mötet som det kommer och säger ofta att de är ”bäst när de inte förbereder sig” 

10) TYDLIG AGENDA 
Bra säljare sätter en tydlig agenda genom att fråga efter kundens förväntningar, addera sina egna mål med mötet och därefter spika agenda tillsammans med kunden. 


Dåliga säljare kör utan agenda och hoppas det blir bra. 

11) ÖPPNA FRÅGOR OCH FÖLJDFRÅGOR 
Bra säljare ställer en mängd öppna frågor och följdfrågor för att förstå kundens situation och behov. Allt i syfte att kunna leverera bästa tänkbara lösning och överträffa kundens förväntningar. 

 

Dåliga säljare ställer stängda frågor utifrån sitt eget huvud och förutfattade meningar. 

12) ENERGI, ENTUSIASM OCH ÖVERTYGELSE  
Bra säljare använder sitt kroppsspråk, tonfall och röstläge för att förmedla energi, entusiasm och övertygelse. 

 

Dåliga säljare berättar monotont och utan energi och entusiasm om sina produkter och tjänster. 

 

3) KUNDNYTTA
Bra säljare berättar om kundnyttan med sina produkter och tjänster 

 

Dåliga säljare berättar om produkten/tjänstens egenskaper. 

14) FRÅGAR EFTER AFFÄREN
Bra säljare frågar ALLTID efter affären för att göra det lätt för kunden att säga JA. 


Dåliga säljare är så rädda att få NEJ TACK att de väljer att inte fråga efter affären. 

15) BEMÖTER INVÄNDNINGAR 
Bra säljare ser invändningar som en naturlig del i en säljprocess och bemöter alla invändningar med fördjupande frågor och därefter ny acceptfråga. 

 

Dåliga säljare bemöter invändningar genom att babbla på eller välkomna kunden tillbaka när den har tänkt klart. 

16) FÖLJER UPP 
Bra säljare följer upp, följer upp och följer upp. 

 

Dåliga säljare tycker att det är kundens ansvar att komma tillbaka om intresse finns. 

17) FRÅGAR OM FEEDBACK 
Bra säljare frågar efter och lyssnar intresserat på feedback. 

 

Dåliga säljare tror sig redan vet allting och är därför inte intresserade av feedback. 

18) STÄNDIG UTVECKLING
Bra säljare jobbar alltid med sin egen utveckling. 

 

Dåliga säljare tycker redan att de är briljanta och behöver därför inte utvecklas. 

 

19) JOBBET SOM EN LIVSSTIL
Bra säljare ser jobbet som en livsstil och har inga problem att prata med en kund efter arbetstid. 

 

Dåliga säljare jobbar sina 8 timmar om dagen och sedan stänger av telefonen. 

20) SOCIALA MEDIER 
Bra säljare ser sociala medier som ett av flera verktyg för att skapa och utveckla affärsrelationer. 


Dåliga säljare väljer antingen att inte finnas på sociala medier eller inte vara aktiv.

image001.png
bottom of page