top of page
2.png

DEN SOM VILL MEST VINNER

Mitt 2022 som föreläsare kickar igång med uppdrag i Göteborg för en grupp skarpa ledare. 

Efter att ha genomfört 1392 föreläsningar, träffat över 25000 medarbetare och 1000 ledare vill jag dela med mig av mitt bästa råd till dig. 

Det viktiga är inte vad du har för utbildning, dina föräldrars yrke och inkomst, vilka du känner eller var du är uppväxt. 

Absolut. Bakgrundsfaktorer kan både förenkla och försvåra din resa. Det kan också fungera som nyckel eller bromskloss till din jetmotor. 

Men den absolut viktigaste faktorn för huruvida du ska nå dina mål är att du varje dag är beredd att göra jobbet som krävs för att du ska nå dit du önskar.  

Min erfarenhet är att den största skillnaden mellan vinnare och förlorare är att vinnaren hittar lösningar och förloraren hittar ursäkter. 

Vinnaren lägger all sin tid och energi på lösningar, möjligheter och på sådant som han eller hon själv kan påverka. Förloraren lägger istället all sin tid och energi på problem, hinder och på sådant som han eller hon själv inte kan påverka. 

Vilken väg väljer du? 
#densomvillmestvinner

bottom of page