top of page

TÄNKVÄRT

Inför ett kommande bokprojekt intervjuade jag i veckan en överläkare inom allmänmedicin.

Vi pratade ledarskap, att bygga vinnande team och att skapa arbetsplatser där människor trivs, får uppskattning och uppmuntras till att bli sina bästa jag.

Överläkaren hade många intressanta åsikter och reflektioner. Ett citat som jag har funderat mycket på sedan dess är som nedan:

”Många pratar om vinsterna i välfärden men ingen pratar om det mänskliga resursslöseriet som varje dag pågår inom regioner och kommuner”.

Det kan låta negativt och den berörda överläkaren var också påtagligt frustrerad, men det fanns en vilja att åstadkomma förändring och en proaktivitet i sättet att betrakta verksamheten.

- Hur bra ledarskap kan bygga och hur mindre bra/avsaknad av ledarskap kan skada.

- Hur uppmuntran och bekräftelse lyfter människor och hur avsaknaden av detsamma dödar all form av entusiasm och energi.

- Hur bra strukturer skapar ramar där människor känner mod, tar initiativ och vågar. Och hur bristande/oklara strukturer skapar rädsla, frustration och ineffektivitet.

- Hur viktigt det är att fira framgång, känna glädje och få uppskattning. 

bottom of page